ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент за защита на данните на ЕС („ОРЗД“) и на други национални закони за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, както и на други разпоредби за защита на личните данни е:

NEW BATIS BVBA

Jozef Wautersstraat 12, 9050 Gentbrugge, Белгия

Имейл: info@evtinomaslo.com

При всякакви въпроси относно защитата на лични данни във връзка с нашите продукти или услуги или употребата на нашия уебсайт можете да се обърнете по всяко време към нашия отговорник за защита на личните данни. Можете да се свържете с него на горепосочения пощенски адрес и на посочения имейл адрес (със забележка: „на вниманието на отговорника за защита на данните“). Обръщаме специално внимание, че при употреба на този имейл адрес съдържанието може да стане известно не само на нашия отговорник за защита на данните. Затова, ако желаете да обмените поверителна информация, първо се свържете на този имейл и поискайте директен контакт.

2. Обработка на данни на нашия уебсайт

2.1 Отваряне на нашия уебсайт/данни за достъп

При всяко отваряне на нашия уебсайт нашата система събира автоматично данни и информация от компютърната система на компютъра, от който се отваря уебсайтът.

При това се събират следните лични данни:

информация за типа на браузъра и използваната версия

операционната система на ползвателя

доставчик на интернет услуги за ползвателя

IP адрес на ползвателя

дата и час на достъпа

уебсайт, от който системата на потребителя достига до нашия уебсайт

уебсайт, който се извиква от системата на потребителя чрез нашия уебсайт

Обработката на тези данни за достъп е необходима, за да направим възможно посещението на уебсайта и за да се осигури дългосрочното функциониране и безопасност на нашите системи. Данните за достъп се запаметяват освен това краткотрайно за горепосочените цели във вътрешни регистрационни файлове (Logfiles), за да се създадат статистически данни за употребата на нашия уебсайт, за да доразвиваме нашия уебсайт съобразно с навиците за ползване на потребителите (напр. когато нараства употребата чрез мобилни устройства, с които се отварят сайтовете) и за да осигурим общата административна поддръжка на сайта.

Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД, когато отварянето на страницата се извършва в рамките на подготовката или изпълнението на договор, а в останалите случаи чл. 6, ал. 1, т. 1, буква. е) от ОРЗД, въз основа на нашия законен интерес от трайното функциониране и безопасност на нашите системи.

Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за постигането на целта, с която са събрани. Когато се събират данни с цел предоставяне на уебсайта, целта отпада, след като бъде приключена съответната сесия. Когато се запаметяват данни в регистрационни файлове, по правило изтриването става най-късно след седем дни. В този случай IP адресите на потребителите се изтриват или шифроват, така че вече не е възможно да бъде идентифициран клиентът, който отваря сайта.

2.2. Контакт

Съществуват няколко възможности да се свържете с нас. Тук спадат формулярите за контакт и имейл адрес или телефон. В тази връзка ние обработваме данни единствено с цел комуникация с Вас.

Правно основание е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД, когато Вашите данни са необходими с цел изпращане на отговор на Ваше запитване или подготовка, съотв. изпълнение на договор, а в останалите случаи чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес да се свържете с нас и да можем да отговорим на Вашето запитване.

Данните, които ние събираме, когато използвате формуляра за контакт, се изтриват автоматично след окончателното обработване на Вашето запитване, освен ако Вашето запитване не е все още необходимо с цел изпълнение на договорни или законови задължения (вж. точка 5 „Срок за съхранение“).

2.2.1 Формуляри за контакт

На нашия уебсайт има формуляри за контакт, които можете да използвате, за да се свържете с нас по електронен път. Ако потребителят използва тази възможност, е необходимо да получим и съхраним следните задължителни данни:

номер за поръчка

телефонен номер

име и фамилия (опционално)

идентификационен номер на автомобил (опционално)

номер на код

имейл адрес

артикул номер

В момента на изпращането на запитването се запаметяват също така следните данни:

IP адрес

дата и час на постъпване на запитването.

2.2.2 Връзка с нас чрез електронна поща

Алтернативно на формуляра за контакт е възможен контакт чрез писмо директно до електронната поща на посочения имейл адрес. В този случай се съхраняват личните данни на потребителя, които са изпратени с този имейл.

Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за постигането на целта, с която са събрани. Когато се касае за търговска кореспонденция, ние съхраняваме Вашите данни за срок до три години.

2.2.3 Връзка с нас по телефона

Имате също така възможност да се свържете с нас по телефона. Ако Вие дадете Вашето съгласие в началото на Вашето обаждане, ние след това ще запишем нашия разговор с Вас. Съобщената информация по време на разговора се използва за обучението на нашите сътрудници за обслужване на клиенти, както и с цел осигуряване на качеството на нашия център за телефонно обслужване, и по правило се изтрива след три месеца, освен ако по закон не се изисква по-дълъг срок за съхранение или тя не е нужна за целите на документацията. За целите на документацията (например при завършване на договор за покупка) ние можем да съхраняваме записа до три години. Вашето съгласие представлява правно основание (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД) за записването на разговора и неговия анализ.

2.3. Регистрация

На нашия уебсайт ние предлагаме на потребителите възможност да създадат потребителски акаунти, съотв. да се регистрират за разделите, в които е необходимо вписване, за да могат да ползват пълния обхват от функции на сайта. Данните, които трябва да посочите непременно, сме означили като задължителни полета. Без тези данни не е възможна регистрацията. Правно основание за обработката е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД.

Следните лични данни се събират при процеса на регистрация:

обръщение

име и фамилия

имейл адрес

парола

В момента на регистрацията се запаметяват също така следните данни:

IP адрес

дата и час на регистрацията

Данните за регистрация служат за обработката на поръчки в нашия онлайн магазин и за създаването на потребителски акаунт.

Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за постигането на целта, с която са събрани, освен ако въз основа на законови задължения не се изисква по-дълъг срок за съхранение.

2.4. Поръчки

Овен предоставените вече данни при регистрацията, в процеса на поръчване ние събираме следните данни, необходими за изпълнението на поръчката:

дата на раждане,

имейл адрес,

парола,

адрес за фактуриране и за изпращане

начин на плащане

Опционално са възможни данни като номер на телефон и факс, за да можем да се свържем с Вас при въпроси или, ако не постъпи плащане след падежа и писмено напомняне, да Ви подканим за плащането по телефона, ако това е необходимо и не можем да се свържем с Вас по друг начин.

Правно основание за обработката е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД.

Ние ще използваме предоставените от Вас данни единствено за подготовка и за изпълнение на Вашите поръчки. Вашите данни ще бъдат съхранени във Вашия потребителски акаунт и ще бъдат изтрити след изтичане на задълженията за съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство, освен ако Вие не сте дали изричното си съгласие за по-нататъшната употреба на Вашите данни.

2.5. Информационен бюлетин

Можете да се абонирате за безплатен персонализиран информационен бюлетин на нашия уебсайт, в който редовно да Ви изпращаме информация, съобразена с Вашите интереси, новини относно нашите продукти, актуални специални оферти и промоции, напомняния за кошницата за пазаруване и проучвания на мнението и удовлетворението на клиентите. При регистрацията за информационния бюлетин данните от менюто за въвеждане се предават на нас или на ангажиран от нас доставчик на услугата за изпращане на бюлетина. Обикновено е необходимо да въведете само Вашия имейл адрес. Понякога се искат опционално допълнителни данни като име, фамилия и пол, за да Ви предоставим възможност да получавате персонализиран информационен бюлетин.

За предоставянето на нашия информационен бюлетин ние използваме т. нар. процедура за двойно включване (Double Opt-In), т.е. ние ще Ви изпращаме бюлетини по имейл само ако Вие потвърдите Вашето желание, като изберете линка в имейла за уведомяване, за да потвърдите, че сте собственик на посочения имейл адрес. Ако Вие потвърдите Вашия имейл адрес, ние ще съхраняваме Вашия имейл адрес, момента на регистрацията и IP адреса, който е използван за регистрацията, дотогава, докато Вие решите да се откажете от бюлетина. Съхранението служи единствено за да документираме регистрацията и да можем да Ви изпращаме бюлетина. Вие имате възможност по всяко време да се откажете отново от бюлетина. Съответният линк за отказ от регистрацията е включен във всеки информационен бюлетин. Разбира се, за това е достатъчно и само едно съобщение до данните за контакт, посочени по-горе или в бюлетина (напр. по имейл или писмо).

Правно основание за обработката е Вашето съгласие по чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД. Протоколирането на процедурата за регистрация се извършва въз основа на нашия законен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД за целите на документирането на правилното протичане.

Данните се използват единствено за изпращане на информационния бюлетин.

За да установим кога нашите имейли се отварят и как се използват, ние записваме и анализираме действията с информационния бюлетин или съответните данни за достъп (напр. честота на отваряне или честота на кликване) с помощта на стандартни технологии, които ни се предоставят от нашите доставчици на услугите за изпращане на бюлетин. За тази цел нашите имейли съдържат така наречените пикселни маркери. Това са малки файлове с изображения, които се зареждат от нашия уебсайт и ни позволяват да установим кога сте отворили имейл. Освен това ние разбираме и върху кои от линковете в имейлите сте кликнали. Ние използваме тези данни, за да подобряваме постоянно нашите предложения, нашето съдържание и комуникацията с клиентите, както и за статистически цели. Освен това ние използваме информацията, за да разберем по-добре кои съдържания и продукти Ви интересуват, за да Ви представяме в бъдеще съдържания, които са възможно най-подходящи за Вас.

При Вашата регистрация за получаване на нашите рекламни съобщения ние допълнително ще поискаме Вашето съгласие за това да можем да съобразим нашите имейли в съответствие с Вашите индивидуални потребности и интереси въз основа на общите данни от всички устройства, напр. данни за достъп, информация за акаунта и Вашето поведение при пазаруване (напр. поръчки, връщания, незавършени поръчки).

Ако не желаете да се прави анализ на Вашето поведение при ползването, можете да се откажете от получаването на бюлетина или да деактивирате стандартно графиките във Вашата програма за електронна поща.

Правно основание за обработката е Вашето съгласие по чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД.

Данните за достъпа (данни за отваряне и кликване) се събират и съхраняват единствено в анонимен вид.

Други данни, които се събират независимо от данните за отваряне и кликване при изпращане на бюлетина, се изтриват веднага, след като вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. Следователно имейл адресът на потребителя принципно се съхранява дотогава, докато е активиран абонаментът за бюлетина. При отмяната на Вашата регистрация за уведомления по електронната поща ние приемаме, че е оттеглено Вашето съгласие за създаване на персонализиран потребителски профил и за изпращане на съобразени с него имейли. Ние незабавно изтриваме Вашия персонален потребителски профил. Въведените имейл адреси, включително данните за протокола, се блокират. Временното блокиране служи на нашия законен интерес да можем да докажем, че първоначално ни е било дадено съгласие (чл. 6, ал.1, буква е) от ОРЗД). След изтичане на шест месеца ние изтриваме имейл адреса от програмата за разпространяване на бюлетина.

3. Употреба на „бисквитки“ и други подобни технологии

На този уебсайт ние използваме бисквитки и подобни технологии (наричани общо „инструменти“), които предлагаме сами или се предлагат от трети страни.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се запаметяват чрез браузъра във Вашето устройство. Бисквитките не се използват, за да се задействат програми или да се зареждат вируси на Вашия компютър. Такива технологии са например интерфейсите за уеб съхранение Web Storage (локални и сесийни хранилища – Local/Session Storage), пръстов отпечатък (Fingerprint), маркери (Tags) или пиксели (Pixel). Някои бисквитки остават за определен период във Вашия компютър и ни позволяват да разпознаем отново Вашия компютър при Вашето следващо посещение (трайни бисквитки). На нашите партньори не е позволено да събират, обработват или използват лични данни с помощта на бисквитки от нашия уебсайт.

Повечето браузъри стандартно приемат употребата на бисквитки и други подобни технологии. Все пак Вие можете по всяко време да промените Вашите настройки на браузъра по такъв начин, че употребата на бисквитки и други подобни технологии да бъде отказана или те да се запаметяват само след предварително съгласие. Също така Вие можете чрез настройките за сигурност да позволите или да забраните временните и постоянно съхранените бисквитки независимо едни от други. Ако деактивирате бисквитките, евентуално няма да можете да използвате определени функции на нашия уебсайт, някои уебсайтове е възможно да не се показват правилно и вероятно не всички наши предложения ще функционират изцяло за Вас. За да използвате например нашата кошница за пазаруване, е необходимо да позволите употребата на временни бисквитки. Данните, които се съхраняват в нашите бисквитки, не се свързват с Вашите лични данни (име, адрес и др.). Без Вашето изрично съгласие ние няма да направим връзка между данните, които се съхраняват в нашите бисквитки, и Вашите лични данни (име, адрес и др.).

Запазените вече бисквитки можете да изтриете сами по всяко време, като извикате съответната точка от менюто на Вашия интернет браузър или изтриете бисквитките от Вашия харддиск. Повече информация ще откриете в помощното меню на Вашия интернет браузър. Бисквитките, които обозначават дадена сесия (Session Cookies), се изтриват отново след напускането на уебсайта и се използват само за да позволят навигацията в уебсайта и отварянето на съдържанието по удобен начин за потребителя и за статистически цели.

По-долу са представени използваните от нас инструменти, подредени по категории, като Ви предоставяме конкретна информация за оферента на инструментите и за предаването на данни на трети страни. Също така разясняваме в кои случаи е нужно да получим от Вас доброволно съгласие за употребата на инструментите и как можете да оттеглите това съгласие.

Въпреки най-голямото ни внимание, в случай че информацията от банера с бисквитките противоречи на информацията в настоящата декларация за защита на данните, то информацията от настоящата декларация е с предимство.

3.1 Правно основание и оттегляне на съгласието

3.1.1 Правно основание

Ние използваме инструментите, необходими за работата на уебсайта, въз основа на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е) от ОРЗД, за да спомогнем за това да използвате нашия уебсайт по-удобно и индивидуализирано и при употребата да се спести възможно най-много време. В определени случаи тези инструменти може да са необходими също за изпълнението на договор или за мерките за подготовка на договор, тогава обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД.

Всички останали инструменти, по-специално такива за маркетингови цели, ние използваме на основание Вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД, както и чл. 15, ал. 3, т. 1 от Закона за телекомуникационните услуги, доколкото са създадени потребителски профили за целите на рекламата или маркетинговите проучвания. Обработка на данни се извършва чрез тези инструменти само ако преди това сме получили Вашето съгласие за тази цел.

Доколкото се осъществява изпращане на лични данни в страни извън ЕС, а също и във връзка с произтичащите от това рискове, вижте точка 6 („Предаване на данни в страни извън Европейския съюз“). Ние Ви уведомяваме, когато сме сключили стандартни договорни клаузи или други гаранции с доставчиците на определени инструменти. Ако Вие сте дали Вашето съгласие за употребата на определени инструменти, ние ще предоставим на страни извън ЕС данните, обработвани в рамките на употребата на инструментите, (също) въз основа на това съгласие.

3.1.2 Получаване на Вашето съгласие

За получаване и управление на Вашите съгласия ние използваме инструмент за управление на съгласията (Consent Management Tool). Той създава банер, който Ви информира относно обработката на данни на нашия уебсайт и Ви дава възможност да дадете съгласие за всички или за отделни видове обработка на данни или да откажете всякаква обработка на данни чрез опционални инструменти. Този банер се показва при първото посещение на нашия уебсайт и когато Вие отново отворите избора на Вашите настройки, за да ги промените или да отмените дадено съгласие. Банерът се показва освен това при следващите посещения на нашия уебсайт, ако Вие сте деактивирали запаметяването на бисквитки.

Ако Вие дадете Вашето съгласие, при Вашето посещение на уебсайта към нас се изпраща информация за Вашите съгласия или откази, Вашия IP адрес, информация за Вашия браузър и Вашето устройство към момента на Вашето посещение. Освен това ние използваме наша собствена бисквитка, която е необходима, за да съхраним информацията за дадените от Вас съгласия и откази. Ако изтриете бисквитките, когато по-късно отново заредите страницата, ние отново ще помолим за Вашето съгласие.

Обработката на данни е необходима, за да можем да Ви предоставим изискваното по закон управление на съгласията и да изпълним нашите задължения за документиране. Правно основание за употребата на инструмента за управление на съгласията е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е) от ОРЗД, обосновано от нашия интерес да изпълним законовите изисквания за система за управление на бисквитките.

3.1.3 Cloudflare

На нашия уебсайт използваме услугите на мрежа за доставяне на съдържание (Content-Delivery-Network Services) на фирма Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 München, Германия, или Cloudflare Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107 (САЩ). При мрежите за доставяне на съдържание съдържанията от нашия уебсайт се съхраняват върху сървъра на услугата. Сървърът на доставчика на услугата предоставя на Вас, тоест на Вашия браузър, това съдържание при всяко отваряне на нашия уебсайт. Cloudflare обработва данни за вписването, като IP адрес, информация за системните настройки, данни от протокола DNS и информация за устройството. Ние използваме Cloudflare с цел защита от атаки срещу нашия уебсайт, напр. DDos или Bot атаки, и за да можем да идентифицираме потребителите. При този процес не се запаметяват идентификационният номер на потребителя и лични данни. Чрез Cloudflare може също да бъде съкратено времето за зареждане на нашия уебсайт, за можем да Ви предоставим бързо съдържанието на нашите страници.

Правното основание за употребата на Cloudflare е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД - на основание нашия законен интерес с помощта на тази услуга да предприемем мерки за защита срещу атаки на нашия уебсайт и да предоставим на потребителите големи пакети данни.

С Cloudflare сме сключили договор за обработване на данни. В случай че личните данни се обработват от Cloudflare в държави извън ЕС, ние сме включили в споразуменията с Cloudflare стандартни договорни клаузи, валидни за ЕС.

Допълнителна информация ще откриете в Декларацията за защита на данните на Cloudflare.

3.2 Аналитични инструменти

С цел да подобрим нашия уебсайт, ние използваме инструменти за статистическо отчитане и анализ на общото поведение при ползване въз основа на данните за достъпа („аналитични инструменти“). При този процес ние анализираме например въведените понятия за търсене, честотата на отваряне на страниците или използването на определени функции на уебсайта.

Използваме също така услуги за анализ, за да оценим употребата на различните ни маркетингови канали.

Правно основание за употребата на аналитични инструменти – доколкото не е посочено друго – е Вашето съгласие по чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД. Относно оттеглянето на Вашето съгласие вижте 3.1.3: „Оттегляне на Вашето съгласие или промяна на Вашия избор“. В случай на пренос на лични данни в САЩ или други страни извън ЕС Вашето съгласие изрично се отнася и за предаването на данни (член 49, ал. 1, т. 1 буква a) от ОРЗД). Относно свързаните с това рискове вижте точка 6 („Предаване на данни в страни извън Европейския съюз“).

Данните на потребителя се привеждат с технически средства в псевдонимизиран вид, съотв. се анонимизират. Следователно вече не е възможно да се направят изводи за потребителя, който отваря сайта. Данните не се съхраняват заедно с останалите лични данни на потребителя.

3.2.1 Google Analytics

На нашия уебсайт се използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Партньор за контакт при всякакви въпроси във връзка със защитата на лични данни от страна на Google е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Analytics използва бисквитки и други подобни технологии, за да може да анализира и да подобри нашия уебсайт в съответствие с Вашето поведение при ползване. Google ще обработи получената информация, за да анализира Вашето поведение при използване на уебсайта, за да предоставя доклади относно активността в уебсайта за операторите на уебсайта и за да изпълнява други услуги, свързани с употребата на уебсайта и на интернет. Тук спадат също създаването на целеви групи или списъци за ремаркетинг и предоставянето на съответстващи реклами в кампании на Google за показване и търсене (Remarketing), както и установяване или класифициране на посетителите на уебсайта по възраст, пол и интереси (проследяване на реализациите – Conversion Tracking) с цел съобразяване на рекламните съобщения със съответните целеви групи. Събираните в тази връзка данни могат да бъдат прехвърляни от Google с цел анализ към сървър в САЩ и да бъдат запаметявани там.

С цел защита на данните ние сме предприели следните настройки за Google Analytics:

Анонимизиране на идентификатора (съкращаване на IP адреса преди анализа, така че да не може да се направят изводи за Вашата идентичност)

Автоматично изтриване след вписването/ограничаване на срока на съхранение

Деактивирана функция за реклама (вкл. ремаркетинг на целеви групи чрез GA Audience)

Деактивирани персонализирани индикации

Деактивиран протокол за мерните единици

Деактивирано проследяване, общо за целия сайт (Google-Signale)

Деактивирано одобрение за изпращане на данни към други продукти и услуги на Google

Следните лични данни се обработват от Google Analytics:

анонимизиран IP адрес;

препращащ URL (посетена преди това страница);

извикани страници (дата, час, URL, заглавие, продължителност на отваряне);

изтеглени файлове;

кликнати линкове към други уебсайтове;

постигане на определени цели (Conversions - посетители, които са станали клиенти);

техническа информация: операционна система; тип браузър, версия и език на браузъра; тип, марка, модел и разделителна способност на устройството;

приблизително местоположение (държава и евентуално град, на базата на анонимизиран IP адрес);

данни за демографските особености и интереси.

Google Analytics използва за посочената цел следните бисквитки със съответния срок на съхранение:

„_ga“ за 2 години и „_gid“ за 24 часа (и двата вида с цел разпознаване и различаване на посетителите на уебсайта чрез потребителски идентификатор);

„_gat“ за 1 минута (с цел намаляване на заявките към сървърите на Google);

С компанията Google сме сключили договор за обработване на данни във връзка с употребата на Google Analytics и сме включили стандартни договорни клаузи, валидни в ЕС, в случай че личните данни се обработват в държави извън ЕС, като например САЩ.

Допълнителна информация можете да намерите в Декларацията за защита на данните на Google.

3.2.2 Facebook пиксел (Facebook Pixel)

Нашите уеб страници използват за маркетингови цели услугата „Facebook пиксел“ (Facebook Pixel) на социалната мрежа Facebook, услуга, която се предлага за потребители извън САЩ и Канада от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, и за всички останали потребители – от Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, САЩ (наричани общо „Facebook“).

Ние използваме Facebook пиксел, за да анализираме общото ползване на нашите уеб страници и да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook („Conversion Tracking“). Освен това ние използваме Facebook пиксел, за да Ви показваме индивидуализирани рекламни съобщения въз основа на Вашия интерес към нашите продукти („Retargeting“). При това чрез функцията за създаване на списък с клиенти „Custom Audience“ се извършва и ремаркетинг на целеви групи.

За тази цел на нашия уебсайт е интегриран така нареченият „Facebook пиксел“. Чрез този маркер за преброяване се установява директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. Така нареченото проследяване (Tracking) се извършва с помощта на бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър, и регистрира следната информация, като например информация за списъка на HTTP заглавните полета (HTTP Header Fields) (IP адрес, информация за уеб браузъра, локация на сайта, документ, URL на уебсайта и потребителски агент на уеб браузъра, както и дата и час на ползването), също така данни, специфични за пиксела (уникален идентификатор (ID) на пиксела и данни на Facebook бисквитката, включително Вашия потребителски идентификатор (ID) във Facebook (тези данни се използват, за да могат да се свързват събития с определен рекламен акаунт във Facebook и да се съотнасят към определен потребител на Facebook).

В тази връзка с помощта на Facebook пиксела Facebook има възможност да определи посетителите на нашите онлайн предложения като целева група за показване на реклами (т.нар. „Facebook Ads - Facebook реклами“). Съответно ние използваме Facebook пиксела, за да показваме активираните от нас Facebook реклами само на посетители, които са показали интерес към нашите онлайн предложения или които съответстват на определени критерии (напр. интерес към определени теми или продукти, които се определят въз основа на посетените уебсайтове), тези критерии ние предаваме на Facebook (т. нар. „Custom Audiences“). С помощта на Facebook пиксела ние също така бихме искали да осигурим съответствието на нашите Facebook реклами с потенциалния интерес на потребителите. Освен това с помощта на Facebook пиксела ние можем да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook за статистически цели и за целите на проучването на пазара, като виждаме дали потребители са били пренасочени към нашия уебсайт, след като са кликнали върху реклама във Facebook (т.нар. „Conversion“). Събраните данни са анонимни за нас като оператор на този уебсайт, ние не можем да направим заключения за идентичността на потребителите. Данните обаче се запаметяват и обработват от Facebook, така че е възможно да бъдат свързани със съответния потребителски профил и Facebook може да използва тези данни за собствени рекламни цели в съответствие с Политиката за използване на данни на Facebook. По този начин Facebook може да даде възможност за показването на реклами на собствени уебсайтове, както и извън Facebook. Като оператор на уебсайта, ние не можем да повлияем на такова използване на данните.

Събираните в тази връзка данни могат да бъдат прехвърляни от Facebook с цел анализ към сървър в САЩ и да бъдат запаметявани там. За случаите на пренос на лични данни в САЩ ние сме сключили с Facebook стандартни договорни клаузи, валидни за ЕС относно предаването на лични данни. Освен това Вашето съгласие включва изрично и предаването на данни (член 49, ал. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД). Относно свързаните с това рискове вижте точка 6 („Предаване на данни в страни извън Европейския съюз“).

Ако сте регистриран потребител във Facebook и сте дали съответното разрешение на Facebook чрез настройките за поверителност на Вашия акаунт, Facebook може освентова да свърже данните, събрани за Вашето посещение на нашия уебсайт, с Вашия потребителски профил във Facebook и да използва тези данни за целенасочено показване на Facebook реклами. Можете по всяко време да прегледате и промените Настройките на поверителността на Вашия профил във Facebook.

Ако не сте дали съгласието си за използване на Facebook пиксел, Facebook ще показва само общи Facebook реклами, които не се избират въз основа на информацията, която е събрана за Вас на този уебсайт.

По-подробна информация по този въпрос ще намерите в Указанията за защита на данните на Facebook.

4. Срок за съхранение

По принцип ние съхраняваме лични данни само дотогава, докато е необходимо за изпълнението на целите, за които сме събрали тези данни. След това изтриваме данните незабавно, освен ако те не са необходими все още до изтичането на законово определения срок на давност с доказателствена цел в случай на граждански искове или поради законови задължения за съхранение.

С доказателствена цел ние сме задължени да съхраняваме данните от договора още три години след края на годината, в която са приключили търговските отношения с Вас. Евентуалните претенции стават невалидни поради давност след обичайния законов срок на давност най-рано от този момент.

След това също сме задължени да продължим да съхраняваме част от данните за целите на счетоводството. Това задължение произтича от законови задължения за водене на документация, които може да са уредени в Търговския закон, в данъчното законодателство, в законите за кредитното дело, Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за ценните книжа. Посочените в тях срокове за съхранение на документи са от две до десет години.

5. Предаване на данни в страни извън Европейския съюз

Както бе разяснено в тази декларация, ние използваме услуги, чиито изпълнители понякога се намират в така наречените „трети държави“ (извън Европейския съюз, съотв. Европейското икономическо пространство) или обработват данни в тези държави, тоест държави, чието ниво на сигурност на данните не съответства на нивото в Европейския съюз. Ако изпълнителят е от такава държава и Европейската комисия не е издала за тези държави решение относно адекватното ниво на защита на данните (чл. 45 ОРЗД), ние сме предприеми необходимите превантивни мерки, за да осигурим адекватното ниво на защита на данните при евентуално предаване на данни. Това са например стандартни договорни клаузи, които се прилагат в ЕС, или задължителни вътрешни разпоредби за защита на данните.

Когато това не е възможно, предаването на данни се обосновава с изключенията по чл. 49 от ОРЗД, по-точно Вашето изрично съгласие или необходимостта от предаване на данни с цел изпълнение на договор или подготвителни мерки за сключване на договор.

Когато е предвидено изпращане на данни в трети държави и не е издадено решение за адекватно ниво на защита или не съществуват подходящи гаранции, е възможно и съществува риск някои органи в съответната трета държава (напр. тайни служби) да осъществят достъп до предаваните данни и да ги записват и анализират, и е възможно да няма гаранции, че ще можете да упражните Вашите права като субект на данните. При поискването на Вашето съгласие чрез банера за бисквитки Вие получавате информация също и за това.

6. Права на субекта на данните

Като субект на данните Вие имате по всяко време права, които са описани в чл. 15 – 21, чл. 77 от ОРЗД:

Право на оттегляне на Вашето съгласие;

Право на възражение срещу обработката на Вашите лични данни (чл. 21 ОРЗД);

Право на информиране за Вашите лични данни, които се обработват при нас (чл. 15 ОРЗД);

Право на коригиране на Вашите лични данни, които са запаметени неправилно при нас (чл. 16 ОРЗД);

Право на изтриване на Вашите лични данни (чл. 17 ОРЗД);

Право на ограничаване на обработката на Вашите лични данни (чл. 18 ОРЗД);

Право на преносимост на Вашите лични данни (чл. 20 ОРЗД);

Право на жалба до надзорен орган (чл. 77 ОРЗД).

За да предявите описаните тук права, можете да се обърнете по всяко време на посочените по-горе данни за контакт. Това важи също ако желаете да получите копия от гаранции за доказване на адекватното ниво на защита на данните. Ако съществуват необходимите правни предпоставки, ние ще отговорим на Вашата молба във връзка със защитата на данните.

Вашите запитвания за предявяването на права във връзка със защитата на данните и нашите отговори ще бъдат съхранявани за целите на документирането за срок до три години, а в конкретни случаи – при предявяване, упражняване или защита на правни претенции – също и за по-дълъг срок. Правното основание е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е) от ОРЗД, базиращо се на нашия интерес да се защитим срещу евентуални граждански искове съгласно чл. 82 от ОРЗД, да избегнем налагане на глоби съгласно чл. 83 ОРЗД, както и да изпълним нашето задължение за отчетност, произтичащо от чл. 5, ал. 2 от ОРЗД.

Когато веднъж сте дали съгласие, Вие имате правото по всяко време да го оттеглите спрямо нас. В следствие на това ние повече няма да продължаваме обработването на данни, което се е основавало на това съгласие. Чрез оттеглянето на съгласието не се накърнява законосъобразността на обработката на данни, която е извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му.

Ако ние обработваме Вашите данни въз основа на законен интерес, Вие имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Вашите данни поради причини, произтичащи от Вашата лична ситуация. Когато подадете възражение срещу обработката на данни за целите на директната реклама, Вие имате генерално право на възражение, което можете да предявите също и без да посочвате причини.

В случай че желаете да се възползвате от Вашето право на отказ или на възражение, е достатъчно да изпратите съобщение в свободен текст до посочените по-горе данни за контакт.

И накрая Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на личните данни. Можете да предявите това право пред надзорен орган в държавата-членка по местоживеене, при Вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение.

7. Промени в декларацията за защита на данните

Тази декларация за защита на данните ще бъде евентуално актуализирана, например ако променяме нашия уебсайт или при промени в разпоредбите на законите или на институциите.

Версия: 1.0 / последна промяна: 17 ноември 2021