Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн evtinomaslo.com (наричан за краткост „електронен магазин“ или „уеб сайта“) и Търговеца, както и условията за закупуване стоки чрез електронен магазин "evtinomaslo.com", собственост на NEW BATIS BVBA със седалище Белгия, Jozef Wautersstraat 12, 9050 Gentbrugge.

Електронна поща: info@evtinomaslo.com

 

1. Регистрация

 

1.1. За да се правят покупки от онлайн магазина е нужна регистрация. Тя може да бъде направена по време на процеса по поръчване, както и отделно от поръчката. След като регистрацията бъде завършена, ние ще създадем за Вас акаунт, който можете да използвате за самостоятелно управление на клиентските си данни като например адреса за доставки.

1.2. Единствено пълнолетни и дееспособни физически лица (но не, например, семейства или двойки), юридически лица и граждански дружества могат да се регистрират. Това изискване важи и при изпълнението на поръчки. Ако юридическо лице е регистрирано като клиент, лицето, извършващо регистрацията, гарантира, че е оправомощено да представлява юридическото лице.

1.3. Когатo регистрирате акаунта си, Вие трябва да предоставите името си, адреса си за доставка и издаване на фактура, телефонния си номер и имейл адреса си и да изберете парола (наричани в съвкупност по-долу “данни за достъп”).

1.4. Вие изпращате обвързваща оферта за сключване на договор във връзка с регистрацията на акаунт, когато изпратите попълнения формуляр за регистрация. Ще Ви бъде показано обобщение на данните, които сте въвели преди финалното изпращане на формуляра за регистрация. Можете да коригирате грешки чрез връщане назад към предишната страница в браузъра и промяна на въведеното.

1.5. След като завършите процедурата по регистрация, ние ще Ви изпратим поздравителен имейл. Получаването на този имейл завършва регистрацията на акаунта.

1.6. Вие гарантирате, че информацията, която сте ни предоставили в процеса на регистрацията е вярна и изчерпателна. Ако ни предоставите неправилна или непълна информация, ние имаме правото да прекратим и изтрием акаунта Ви без необходимост от срок за предизвестие. Вие се ангажирате да ни съобщавате за всички бъдещи промени в информацията, предоставена в процеса на регистрацията без необходимост от покана и своевременно.

1.7. Акаунтът може да бъде прекратен в съответствие с раздел 12. Вашите лични данни след това ще бъдат изтрити незабавно, освен ако не ни е позволено или сме задължени да продължим да ги съхраняваме поради законови разпоредби. Можете да намерите повече подробности за това в нашата Политика за поверителност.

1.8. При никакви обстоятелства нямате право да разкривате своите данни за достъп и, по-конкретно, Вашата парола за вписване пред трети страни. В случай, че въпреки това трета страна получи достъп до Вашия акаунт или има други признаци за злоупотреба с акаунта Ви, Вие трябва да ни уведомите незабавно и да промените данните си за достъп.

 

2. Сключване на договор за покупка

1.1. Договорите за покупка на продукти се сключват по следния начин:

1.1.1. За да започнете процеса по извършване на поръчка, Вие сте задължени първо да поставите артикула, който желаете да закупите в пазарската кошница чрез кликване на съответния бутон.

1.1.2. Преди поръчката за съдържанието на пазарската кошница да бъде изпратена, цялото съдържание на поръчката се показва още веднъж. В този момент може да промените съдържанието на поръчката отново. Ние запазваме поръчките Ви след като договорът бъде сключен, но вече не е възможно да получите достъп до тях. Моля, проверете поръчката си внимателно преди да кликнете на бутона “Потвърди поръчката”.

1.1.3. При начини за плащане, които не са свързани с незабавно плащане, Вие правите обвързваща оферта да сключите договор за покупка, когато кликнете на бутона “Потвърди поръчката” в екрана на прозореца с пазарската кошница. Поставянето на продукти в онлайн магазина не е обвързваща оферта за сключване на договор. Ние потвърждаваме получаването на поръчката по имейл. Потвърждаващият имейл в този момент не означава, че сме приели офертата Ви. Договорът за покупка се сключва едва, когато изпращането на продуктите бъде потвърдено.

2.1 Можете незабавно да разпечатате данните за поръчката си след като изпратите поръчката си. Ако желаете да прегледате документите относно поръчката си отново, моля, свържете се с нас по телефона или имейл. Ние с радост ще ви изпратим копие от тези данни.

2.2. Поръчките могат да се променят преди да напуснат склада ни или преди да бъдат предадени на куриерска компания „Speedy“, т.е преди да издадем номер за проследвяане на пратката и да потвърдим изпращането на продуктите по имейл. Това не влияе на законовата гаранция или правото Ви на отказ.

2.3. Ние също си запазваме правото на прекратяване на договора, ако продуктите не са налични при надежден, внимателно подбран дистрибутор, поради причини, за които не носим отговорност. В тези случаи, ние ще предприемем действия да ви уведомим незабавно, че продуктите не са налични и ще Ви изпратим купон за намаление в знак на „извинение“.

 

3. Връщане на продукт

 

1.1. Потребителят има право да върне закупен от него продукт от електронен магазин evtinomaslo.com в срок от четиринадесет работни дни от получаване на доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

1.2. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива.

1.3. Транспортните разходите за връщането на продукт е за сметка на потребителя.

1.4. За да упражни това право на отказ е необходимо „Потребителят“ да се свърже с „evtinomaslo.com“ на имейл или телефон, посочен в уеб сайта и да предостави номер на поръчката, трите си имена и банкова сметка в Република България, по която „evtinomaslo.com“ да направи „банков трансфер“ на 100% от стойността на поръчката. Ако няма банкова сметка следва да посочи три имена и адрес за връщане на платената сума чрез пощенски запис.

1.5. Потребителят ще бъде информиран за адреса, на който върнатите стоки следва бъдат изпратени заедно с придружаващите го документи и принадлежности.

1.6. Заплатената сума за продукта ще бъде възстановена от “evtinomaslo.com“ в срок от 14 дни по банкова сметка на „Потребителя“. В случай, че „Потребителят“ няма посочена банкова сметка, заплатената цена за продукта ще бъде възстановена чрез пощенски запис.

 

4. Доставка

1.1. Срокът на доставка за територията на Република България е до края на следващия работен ден, след потвърждаване на поръчката.

1.2. Населени места, които куриерът посещава по график – срокът може да бъде удължен с 2 / 3 работни дни. 

1.3. Срокът ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

1.4. При ненавременна доставка, търговецът не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.

 

5. Онлайн разрешаване на спорове: информация в съответствие с раздел 14 (1), Регламент 2013/524/EU за ОРС за потребители

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОРС), която може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Компанията ни по същество нито е подготвена, нито е задължена да участва в процедурите по разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен орган.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора на потребителя по чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

 Настоящите Общи условия са в сила от 17.11.2021 г.